ارزش های بینادی مجموعه مهندسی کامپیوتر رایانت

  • رعایت حقوق معنوی و مادی کارفرما ، مشتری مداری و جلب رضایت کامل آنها
  • ارائه خدمات مستمر بر اساس نیاز مشتریان
  • انطباق کامل سیستم ها با نیازهای کاربران و اعمال خواسته های آنها
  • به روز رسانی نظام مدیریت شرکت و کنترل کیفیت در تولید محصول منطبق بر آخرین دستاوردهای دنیا
  • رعایت امانت داری کامل در حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان
  • رعایت امانت داری کامل در حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان
  • استفاده از ابزارهای و متدهای استاندارد برنامه نویسی
  • تعهد خدمات و مشاوره حرفه ای در پیاده سازی راهکارهای نرم افزارهای تحت وب و ویندوز
  • یکپارچگی واقعی اطلاعات و فرآیندهای سازمانی
  • ارائه روش های جدید و مناسب در خدمات پشتیبانی